:::: Over Diny
:::: Huidtherapieën
:::: Vergoedingen/verwijzingen
    Home    Links    Contact/Route
 

ALGEMENE VOORWAARDEN       

Wanneer u een afspraak wilt wijzigen of af wilt zeggen dan dient u dit minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te doen. U moet dit ook altijd telefonisch doen.

Rekeningen dienen binnen 2 weken betaald te worden.

Wanneer u een serieuze klacht heeft over de behandelingen of bejegening dat is het goed om dit als eerste met de behandelend huidtherapeut te bespreken. Wanneer u er in een gesprek niet uit komt dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een consult, advies of behandeling kunt u Diny van Beek telefonisch bereiken op tel.nr. 030-2144094 of een e-mail sturen naar dinyvanbeek@huid.to .

 

Home  l  Over Diny  l  huidtherapieën  l  Vergoedingen/verwijzingen  l  Links  l  Contact  l  Algemene voorwaarden  l  Sitemap